سامان درکهحق

اهنگ جدید سامان درکه به نام حق با کیفیت بالا

سامان درکه,حق

آهنگ کردی کرمانشاهی جدید ۲۰۲۰ – سامان درکه

Download Music Kordi Kermanshahi – Saman Derekeh hagh

متن آهنگ کردی کرمانشاهی حق سامان درکه 

***حق***
مه دی کار نیرم و کارو بارد
خدا درد مه بکی دچارد
دردی که تو باعثو بانی بیود
دی اعصاب نیرم بچوه پی کارد
هرچی زخم دیرم له سر تو کردم
به غیر تو گشت له هیورو بردم
جواو خوبیم ارا ایجو دی
مگه هرچی تیونستم اراد نکردم
*بچو له حقم نیگذرم
پن گورای هاوردیه سرم
الان تا روژی که هسم
کردارت ها ور نظرم***
تو که هر وقت غم داشتی
طبیبت بیوم درمانت کردم
الان کی دلت بردیه هاوار
ایوشی هیوچ کاری اراد نکردم
و ژیر واران و ناو خیاوان
مرور کم تمام خاطراتمان
عهدت شکانی و الی مه نوسای
ارا چیدو دل و رقیبم بسای
***

لینک کوتاه