داریوش باباییگلاله

آهنگ جدید داریوش بابایی با نام گلالهآهنگ شاد

داریوش بابایی

Download Music kordi Dariush Babaei – Golala

متن آهنگ گلاله 

مه وانم وی مه وانم مه وانی توم گلاله / او گله ی خوشم ده وه گردنی پر له خاله

بت بینم وی بت بینم یاری زره شیرینم / هیواو آواتم هه یا خوا مرگت نیبینم

خوم بدبختی توم کردوه نازار بیته سر دینم / نه م دیوه وی نم دیوه جوانی وهام نم یدیوه

هر کس وک من بی بینه برشیله ی وی رزیوه / خوم بختور نازانم ژیانم ژینی هتیوه

شیتی بالای تو بومه نازاری زلف قترانی / له وینه ی بالات نیه له گوران قلخانی

نازانم کوردی کوینه ی عه راقی یا ایرانی

لینک کوتاه