روح الله کرمی غریب خراسان – آهنگ احساسی

اهنگ کردی کرمانشاهی جدید روح الله کرمی – آهنگی همراه با گیتار

روح الله کرمی غریب خراسان

اهنگ کردی غمگین – اهنگ با گیتار – ۲۰۲۰ – کردی کرمانشاهی

موزیک ویدیو وداع از روح الله کرمی رو می توانید در بخش موزیک ویدیو کردی دانلود کنید

متن آهنگ غریب خراسان از روح اله کرمی :

هرچی درد دل منه ها له شاو

فلانی بی خور امشو ها له خو

فلک فن باز هر وی فنوه

هرچی داده پیم یک یک سنه وه

هرچی داده پیک یک یک داموه

فقط یه نفس ها وه لاموه

یا رب داستانم تا کو کشی دای

توی دالگم قیژه ی شینی بای

دیده داستانم چیو دا خاتمه ی

هزار آرزو و یه شو باختمی

خدا زوره بیه عروس غریبه

پایان شعریلم کل بی نتیجه

نفرینم بزان هر روز ها گردد

جیو دار سوز بینم خشک بیم له جرگم

اوشو شنفتم روز نامزدید شیوان زندگیم گنجور پا بدی

فامیلیل گشت خنین و دلم

قسم و عشقم و امشو ولم

له امشو ولم له قهوه خانه

کنج دلم جور میخانه

میخانه ی دلم ناله ی صدام بو

تسلیت عشقم غریب خراسان بو

یا غریب خراسان نجاتم بیه

امشو خفتم صو هیزم نیه

بی باده مس بیم له خو خیالی

نادان عشقی بیم کفتم له یادی

کاشکی شکستم هر دیورید بیا

نه دسد بگردیا او بی خدا

او بی خدا نیه زانی چه کیشام و پاد

ار بزانی نیوسیدن و لاد

چوزانی چه کردی و گوشی دلم

هرشو جو دوریش له مالیل ولم

ولی بزان نیونی خیر و زندگانی

امضا کردی مرگ روح الله و ناو جوانی

لینک کوتاه