علیرضا دوستداری آهنگ خزان – کردی کرمانشاهی ۲۰۲۰ جدید 

دانلود اهنگ خزان علیرضا دوستداری

علیرضا دوستداری آهنگ خزان

اهنگ کردی کرمانشاهی علیرضا دوستداری – اهنگ احساسی و عاشقانه ۲۰۲۰

متن اهنگ خزان :

شویل پر ستاره بی تو تاریک و تاره.
یاد و خاطری عشقت ها بان ای قلب زاره.
داغ خیانت تو ها بان ای قلب پاره. ۲
حال دلم پریشانه چاوم یه سره گریانه.
چاوت ستاری چاوم بید زندگیم جور خزانه.
صدای خنت ها ناو سرم و عشق چاوت اصیرم.
خوین دل خوم و دوریت خاطراتت کردیه پیرم
دلم شکانی بی وجدان عاشقم کردی چه آسان
و آهو نالی دلمه دس ناسه گیره آسمان
روح دلم تسخیر کردی عشقت زندگیم شیوان
حال دلم پریشانه چاوم یه سره گریانه.
چاوت ستاری چاوم بید زندگیم جور خزانه.
صدای خنت ها ناو سرم و عشق چاوت اصیرم.
خوین دل خوم و دوریت خاطراتت کردیه پیرم

لینک کوتاه مطلب