دانلود آهنگ گوشی مسعود محمودی لر موزیک

دانلود آهنگ لری گوشی مسعود محمودی + متن آهنگ

مسعود محمودی گوشی

Download New Music lori Goushi Masoud Mahmoudi

مسعود محمودی گوشی – آهنگ لری ۲۰۲۲

Here is the Capital of Lorestan

Listen to music

Masoud mahmoudi

Start basis

متن آهنگ گوشی – مسعود محمودی 

دسر کار اومامه سیچی ایقه غرُ میزنی
تا وت چی موم سری و دات زنگ میزنی
رتی تو وته مه هه چنو هه و زور
او موقعه حرفت گوش دم وم میگوتن زوه زور
یه ساعت وته مه بو ای گوشیته بنی کنار
خدا یا شکرت سه وا کی اومامه بازار
ایسکه رتی حونه بوعت راحتی
مه میرم زنی میهام سونینم ناراحتی

تو که هایی وته مه سرت هاد گوشی
چینه ها و دست نکه ینم ها بفروشی
توکه هایی وته مه سرت ها دگوشی
چینه ها و دست نکه ینم ها بفروشی


ای بوعه
تو که هایی و ته مه وا گوشی هه چت میکی
سیلت میکمه مویی دخت گوشتم ها چی بگی
خوم دیمت در دکو چی خری
مه دونم شارژ پنجی خری
بسه دختر دچنی گولم نزه
مویی مه شارژ نارم خوت زنگ بزه
شو روز آنلاینی ها چت میکی
مویی هام د گروه سی شک میکی


تو که هایی وته مه سرت هاد گوشی
چینه ها و دست نکه ینم ها بفروشی
توکه هایی وته مه سرت ها دگوشی
چینه ها و دست نکه ینم ها بفروشی


دسر کار اومامه شرو میکی و غرُ زیه
نمیلی بشینمو شرو میکی وحرف زیه
تا چی وت موم زنگ میزنی و دات ینو
گوشینه ور میاری شروع میکی غیوت کردن
دلمه زم ودریا زنی هاسم مه
فک کردم خوشبخت خاصم مه
د سرسو دومه نون ماسم مه
بدبختی ها وسر تاس مه
کاری میکم زنم موعه خاصم مه
زندگی لاکچری هاسم مه
خور ناره د دسش آسم مه
زندگی و اینه نهاسم مه


تو که هایی وته مه سرت هاد گوشی
چینه ها و دست نکه ینم ها بفروشی
توکه هایی وته مه سرت ها دگوشی
چینه ها و دست نکه ینم ها بفروشی

 پیج اینستاگرام مسعود محمودی 

 

لینک کوتاه