فاروق رحمانی آهنگ هی مرو مرو

دانلود آهنگ جدید فاروق رحمانی به نام  هی مرو مرو

فاروق رحمانی آهنگ هی مرو مرو

متن آهنگ فاروق رحمانی – هر مرو مرو

هی مرو مرو گیان عازیزم خو من به به تو دله له خوشم زیزیم

اگر له لگل منه جفا ننوینی  به به پرسو رایا دیمه خوازمنی

کوچو بار اکی بو هواری نویو ارام ناگرم که دور به له تویو

زورم په وتی هوگله متوریه گناهم چیه بیخره گوره

 

لینک کوتاه مطلب