اهنگ عدنان کریم بنام “حالی دردی منی بیمار بپرسه”

دانلود اهنگ های کردی هنرمند عدنان کریم

عدنان کریم |حاڵی دەردی منی بیمار بپرسە

 

البوم شەوی یەلدا

حاڵی دەردی منی بیمار بپرسە

عەدنان کەریم

حاڵی دەردی منی بیمار بپرسە

عەدنان کەریم

لینک کوتاه