عزیز ویسی کنیشکه

آهنگ شاد و بیس دار کردی عزیز ویسی

عزیز ویسی

عزیز ویسی شاد – کوتره باریکه بان و بان اکا

که نیشکه کاله کم توی چرای ماله کم

Download Music Kordi Aziz Weisi – Kanishka

انتشار تیر ۹۵

بروز شده تیر ۹۹

لینک کوتاه