آهنگ لکی گلاره از جواد امیدی حسنوند با متن آهنگ و ترجمه فارسی

آهنگ لکی گلاره از جواد امیدی حسنوند

آهنگ گلاره
مقام دوپا
از آلبوم سوزه سَروَنی
خواننده جواد امیدی حسنوند
تنظیم مزدک مطاعی
پاپ مقامی
سبک جدید

آهنگ لکی گلاره از جواد امیدی حسنوند لینک مستقیم کرد موزیک

اهنگ لکی شاد – ۲۰۲۰ – اهنگ گلاره

متن و دانلود آهنگ لکی جواد امیدی حسنوند گلاره
گلاره کم گلاره کم گلاره
دلم عه نوم چیملت حصاره
دلم دیری دو دسماله مهوازی
کمر بستیه ها کولاعه مسازی
شو و روژ عه هوس بیته مهیونی
وژ ارا دیین لیل ار مرازی
خدا یا شکرت اری سال نوئه
منو سوزه و عید نو دوراه
مه کل دنیا عه چیم تونه موینم
و خاطر تو تیخ عه اوره مشینم
تو ری زان و بله ای شهر عشقی
مه عشقت عه دل و گیونه مسینم
مه گلریزو بهم وختی گه هاتی
هماری فصل نوم جاین وهاره
تو و گرد مونگ شوگاره مجنگی
ارا بی کسیم هر‌تو هرنگی
ارینت سوزه سوزه مه بهوینم
تا و گرد بال دسمالت بخنی
سرم سنگین و گن مس تونم مه
تو تنیا دوسمی و روی هزاره

معنی آهنگ گلاره:
دو چشمانم دو چشمانم
چشمهایت حصاری دور دلم کشیده
دلم برایت شادی و پایکوبی میکند
و برایت در کنج خود خانه میسازد
دلم شب و روز از شوق داشتنت آواز می خواند
و خودش را برای دیدنت زیبا میکند
خدا را شکر میکنم که دوری ما بسر رسید
و دوستی منو توی سبزه رو همانند عید نو شده است
من از چشم تو همه دنیا را میبینم
و بخاطر تو به ابرها تیغ میزنم که ببارند
تو راه عاشقی رو خوب بلدی
و من این عشق را به جان و دل میخرم
زمانی که از راه برسی میخواهم همانند ماه اردیبهشت تمام راه ها را گلریزان کنم
انقدر زیبایی که با ماه شب میجنگی
و برای تنهاییم فقط تو مرحمی
برایت شعر و غزل میخوانم
تا خنده تورا با چرخش دستمالت ببینم
مست شوق عشقت شده ام
و از بین تمام دوستان فقط تورا بر گزیده ام

لینک کوتاه