فرهاد جهانگیری کمری سوار | کردی کرمانشاهی احساسی

آهنگ شاد کرمانشاهی از فرهاد جهانگیری به نام ” کمری سوار “

فرهاد جهانگیری کمری سوار

(بیشتر…)