اهنگ جمال غمبار “له و روژو رویشتوه توراوه دلی من “

اهنگ غمگین جمال غمبار لو روژو رویشتوه توراوه دلی من

دکلمه ی کردی غمگین

دکلمه ی کردی , جمال غمبار

(بیشتر…)