اهنگ تصویری رقص کردی دلسوز خالدی و فرشاد امینی

اهنگ گریان و فتاح تصویری – به همراه رقص کردی

فرشاد امینی – دلسوز خالدی

دلسوز خالدی , فرشاد امینی

(بیشتر…)