اجرای زیبای عادل هورامی در برنامه چریکه ی شه و

اهنگ تصویری عادل هورامی – برنامه چریکه ی شه و شبکه کردستان

عادل هورامی

(بیشتر…)