ارام شیدا نازانم له به ر چیه – آهنگ کردی خواننده کردستان عراق

اهنگ کردی آرام شیدا ” نازانم له به ر چیه “

ارام شیدا, نازانم له به ر چیه (بیشتر…)