آهنگ کردی غمگین مجلسی با صدای گشتیار عمر به نام “سخته جدایی”

Song of Kurdish Damned Majlesi with Goshtari Omar’s voice called “Hard Isolation”

(بیشتر…)