مقامی دیگر از هؤوره چه ر فقید مرحوم ابراهیم حسینی

هوره تصویری ابراهیم حسینی

هوره , تصویری , ابراهیم حسینی

با توجه به درخوست تعدادی از کاربران وبسایت باران پاتوق ارشیو هوره قدیمی و سیاچمانه و مور اماده شده و به زودی بر روی سایت قرار داده خواهد شد